PRF – kroppsegen filler. 

Efter en ökad vilja att utbilda sig vidare och kunna erbjuda kroppseget som kroppen tar emot o jobbar inte emot den utan några komplikationer .

På grund av ökad efterfrågan från våra kunder som absolut vill inte ha filler som är inte kroppsegen, har vi tagit hem ny behandlingsmetod PRF .

100% naturligt behandling där vi utnyttjar healingskraften i patientens blod 🩸, som dagligen regenereras i vår kropp.

Behandling är 100% säker och inga alls komplikationer pga det är kroppsegna nyttiga tillväxthormoner , stamceller , vitaminer och mineraler som stimulerar huden till föryngring .

Vi är först i Norrköping att erbjuda den här sorten av behandling, och syftet var mest att kunna komma ifrån icke kroppsegna filler. Behandlingsansvarig Sjuksköterska träffade många kunder som har kommit till kliniken och fått behandling med icke kroppsegen filler under ögonen, vilket har givit komplikationer i form av migrationer av filler, svullnader. Detta uppstår på grund av att lymfkörtlar täpps till och förhindrar en optimal dränage i området.

Kroppsegen filler som används för behandling under ögonen.

PRF - kroppsegen filler under ögonen

Mer info om PRF behandling, frågor och svar ligger under behandlings översikten på hemsidan.

Lämna ett svar